Voorwaarden

Lees de aanbevelingen zorgvuldig voordat u deze site gaat gebruiken

Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Om Jminorca e-commerce te gebruiken, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden die in dit document worden beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Jminorca.

  1. Jminorca behoudt zich het recht voor om de service om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen of te beëindigen.
  2. Behoudt zich het recht voor om het account te annuleren in geval van schending van een van de gebruiksvoorwaarden.
  3. Behoudt zich het recht voor om service aan iedereen te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment.
  4. Het is verboden om elk type informatie te publiceren waarvan de inhoud obsceen of illegaal is of de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen, iemands privacy of intellectueel eigendom, inclusief copyright, handelsmerken, patenten en handelsgeheimen.
  5. Technische ondersteuning is beschikbaar voor gebruikers. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en niet die van Jminorca, om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw account of registratie de levensvatbaarheid, opslag of veiligheid van reeds bestaande gegevens en de service niet in gevaar brengen.
  6. Technische ondersteuning is beschikbaar voor naar behoren geregistreerde klanten. Voor de reactie op het verzoek om technische ondersteuning geldt geen gemiddelde reactietijd, die kan variëren naargelang de aard van de kwestie. Het wordt gewoonlijk binnen 24 uur gegeven, maar 99 procent van de tijd binnen 24 uur.
  7. Levertijd We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.
  8. Bezorg opties We bieden verschillende opties aan voor het bezorgen of ophalen van je bestelling. Welke opties voor jouw bestelling beschikbaar zijn, zie je bij het afronden van de bestelling, 30 dagen bedenktijd en Wettelijke garantie via Jminorca.
  9. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen: a de Klant dient een klant account bij jminorca.com te hebben; b de Klant is minimaal 18 jaar oud; c de Klant is per e-mail bereikbaar.

persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd natuurlijk persoon of identificeerbaar natuurlijk persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbaar natuurlijk persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiekenmerk of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het betreft hier informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet aan uw echte identiteit kan worden gekoppeld, zoals favoriete websites of aantal gebruikers van een website, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.

Bezoek aan onze website

Jminorca hecht veel waarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze websites. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers om veiligheidsredenen altijd tijdelijk de volgende gegevens op: verbindingsgegevens van de computer waarmee u onze website bezoekt, een lijst van de pagina's die u binnen onze website bezoekt, de datum en duur van uw bezoek, het IP-adres van uw apparaat, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website waar u vandaan kwam. Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze gegevens op vrijwillige basis verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een online contactformulier invult, als onderdeel van een registratie, enquête, wedstrijd, het nakomen van een overeenkomst of een verzoek om informatie.

De juridische basis

voor de verwerking van de hierboven genoemde gegevenscategorieën is Art. 6 (1) (a) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Vanwege de genoemde doelen, met name om de veiligheid te garanderen en een soepele totstandbrenging van een verbinding, hebben wij een rechtmatig belang bij het verwerken van deze gegevens.